Ilustrace

FOTO: Jiří Přibáň: Obrana ústavnosti  26/01/15

Fotografie ze slavnostního vedení knihy Jiřího Přibáně "Obrana ústavnosti", jehož se zúčastnili též Petr Pithart (bývalý český premiér, později předseda Senátu), Zdeněk Kühn (soudce Nejvyššího správního soudu), Jan Kysela (vedoucí katedry politologie a sociologie PF UK) a novinář Tomáš Němeček. Více

Kdy a kde?

Ilustrace

VIDEO: Tváře Václava Havla (19. 1. 2015)  24/01/15

Studenti ZUŠ Sedlčany spolu se svými pedagogy se pokouší nahlédnout předlistopadovou dobu v různých směrech, proudech a kontextech. Pásmo vzpomínek na Václava Havla vychází z dochovaných literárních a novinových zdrojů, básní, vzpomínek a dramatických děl Václava Havla, Ivana Martina Jirouse, Pavla Kosatíka a Martina C. Putny. Scénář je vytvořen z úsměvných i méně úsměvných reálně prožitých situací v době před sametovou revolucí. Více

Ilustrace

VIDEO: Místo člověka na zemi (19. 1. 2015)  23/01/15

Večery s Markem Orko Váchou. Odpovědnost člověka za svět, ve kterém žije, zahrnuje nejen starost o lidská práva kdekoli na světě, nýbrž i odpovědnost za globální oikos, za stav celé planety. Zpráva, že světové populace savců, ptáků a veškerých obratlovců klesly za posledních 40 let o polovinu, se dočkala v našich sdělovacích prostředcích pouze nevelké pozornosti. Přesto je to jedna z nejzávažnějších zpráv posledních měsíců. Jaké je místo člověka v přírodě? Více

Ilustrace

FOTO: Helena Illnerová: Čas pro světlo  22/01/15

Profesorka Helena Illnerová, přední česká fyzioložka a biochemička, bývalá předsedkyně AV ČR, představí nový knižní rozhovor Čas pro světlo (Portál, 2014), který s ní vedl její kolega profesor Pavel Kovář. Rozhovor mapuje její život od rodinného zázemí po vědecké a veřejné působení. Dotýká se nejen otázek spojených s vědou a vzděláním v naší společnosti, ale také otázek hodnot, výchovy, úcty k tradici. Je svědectvím o síle a charakteru osobnosti, která přes řadu obtíží prožila naplněný a úspěšný lidský a pracovní život. Stala se mezinárodně uznávanou vědkyní, aniž by si zadala s komunistickým režimem či aniž by rezignovala na mateřství a rodinný život. Moudrost a laskavost, které z textu vychází, jsou inspirací pro všechny, kteří vnímají svou odpovědnost za svět a společnost, v níž žijí. Hostem besedy byl Rudolf Zahradník, fyzikální chemik a bývalý předseda AV ČR. Večerem provedl šéfredaktor nakladatelství Portál Martin Bedřich. Více

Kdy a kde?

Ilustrace

VIDEO: Miloš Zeman aneb dva roky s přímo voleným prezidentem (15. 1. 2015)  21/01/15

O hodnocení a vyhlídkách českého prezidentství bude diskutovat novinář a předseda Správní rady Knihovny Václava Havla Jan Macháček se svými hosty Jiřinou Šiklovou, Romanem Jochem, Janem Kudrnou, Janem Kyselou a Jakubem Patočkou. Více

Další novinky

Ilustrace

28/01/15 19:00

Patrik Linhart: Vienna Calling Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00

Uvedení knihy duchcovského literáta Patrika Linharta, prozaické miniatury, divoké koláže viděného, přečteného, slyšeného, vyfantazírovaného. Linhartův text je přímo prorostlý odkazy, narážkami, zlomyslnými vtípky, na první pokus skoro nečitelný, při dalších narůstá rozkoš z četby. V hlavní roli jazyk. Více