ÚvodO nás / Tým knihovny

Tým knihovny

Michael Žantovský  (Výkonný ředitel)

Michael Žantovský je od 1. září 2015 ředitelem Knihovny Václava Havla. Předtím byl velvyslancem České republiky ve Spojeném království, v Izraeli a Spojených státech amerických. Vystudoval psychologii na Karlově univerzitě a McGill University v Montrealu a působil jako vědecký pracovník ve Výzkumném ústavu psychiatrickém v Praze. V osmdesátých letech 20. století působil jako nezávislý překladatel, publicista a textař. Přeložil do češtiny více než padesát děl moderní anglo-americké prózy, poezie a dramatu. Přispíval do samizdatového tisku, od roku 1988 byl pražským dopisovatelem agentury Reuters. Napsal též knihu o životě a díle Woodyho Allena. V roce 2008 vydal pod jménem Daniel Wolf román Ochlazení o dramatické krizi ve vztazích mezi Evropou a Ruskem, který v mnohém předznamenal skutečné události. Je autorem životopisu zesnulého prezidenta HAVEL, který vyšel v češtině, angličtině a dalších jazycích v listopadu 2014.

V listopadu 1989 spoluzakládal Občanské fórum a v prosinci 1989 se stal jeho tiskovým mluvčím. V lednu 1990 se stal tiskovým tajemníkem a mluvčím prezidenta Václava Havla. Byl také politickým koordinátorem kanceláře prezidenta. V letech 1996-2002 byl senátorem Parlamentu ČR a předsedou senátního Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. V letech 1997 a 2001-2 byl předsedou Občanské demokratické aliance. Je předsedou správní rady Aspen Institute Prague, členem programové rady konference Forum 2000 a členem správní rady newyorské Václav Havel Library Foundation.

Mgr. Pavel Hájek, PhD.  (Senior manažer)

Pavel Hájek (1977) kulturolog s mnohaletými zkušenostmi v oblasti marketingu (Státní opera Praha), grafický úpravce knih (Nakladatelství Malá Skála). Autor beletrií Kráska a Netvor, Měsíc v parku a studií zabývajících se kulturněhistorickým vývojem krajiny českých zemí Česká krajina a baroko, Jde pevně kupředu naše zem. Spoluautorsky se podílel na vzniku literárněhistorického eseje Cavismus – membra disiecta 1917-1934, sborníku Krajina zevnitř a knihy Krajina a revoluce.

Mgr. Lucie Prachařová  (Manažerka kanceláře)

Lucie Prachařová (1955) - vystudovala pedagogický směr FTVS, kombinace český jazyk - tělesná výchova. Působila na katedře tělesné výchovy MFF, poté na Krajském úřadě Středočeského kraje na oddělení mládeže a sportu, kde zajišťovala realizaci školních soutěží v kraji. Na MŠMT byla činná v oblasti sociálně patologických jevů a prevence na školách.

Jáchym Topol  (Programový ředitel)

Jáchym Topol (1962) spisovatel a novinář. Signatář Charty 1977, pracoval v různých dělnických zaměstnáních. Publikuje zejména v periodikách Revolver revue, Respekt, Lidové noviny. Autor próz Sestra, Kloktat Dehet, Chladnou zemí aj.

Veronika Brázdilová, M.A.  (Programová koordinátorka)

Veronika Brázdilová (1986) odešla po maturitě na bilingvním brněnském gymnáziu na vysokou školu Sciences Po Paris (Institut politických věd v Paříži). Po prvních dvou letech v dijonské pobočce školy a ročním výměnném pobytu Erasmus v Bruselu se v magisterském studiu v Paříži specializovala na komunikaci. Následně absolvovala stáž v Evropské komisi v Bruselu, v generálním ředitelství pro komunikaci. Poté rok pracovala v belgické komunikační agentuře spravující oficiální webové stránky Evropské unie jako editorka a projektová manažerka. V listopadu 2011 se po šesti letech vrátila do České republiky a rok působila na Zastoupení Evropské komise v Praze, kde koordinovala činnost 13 informačních středisek o EU.

Martin Vidlák  (Vedoucí dokumentačního centra)

Martin Vidlák vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT, v letech 1991 – 2003 pracoval v oddělení monitoringu a dokumentace Tiskového odboru Kanceláře prezidenta republiky a v letech 2003 – 2011 byl spolupracovníkem Václava Havla v jeho soukromé kanceláři.

Tereza Johanidesová  (Knihovnice)

Tereza Johanidesová (1988) v současné době studuje obory Dějiny umění a Informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě UK. Pracovala v Galerii Kinských na Novém zámku v Kostelci nad Orlicí, dále se spolupodílela na bibliografii Topičova salonu 1918 – 1936 nebo organizaci regionálních kulturních akcí ve Východních Čechách (Poláčkovo léto, Dividílkování).

Anna Freimanová  (Editorka)

Anna Freimanová 1951, původním povoláním knihovnice. V 70. letech pracovala jako asistentka režie v Divadle Na zábradlí, později jako knihovnice v divadelním oddělení Národního muzea a Městské knihovny. Angažovala se v samizdatových edicích, zejména při vydávání časopisu O divadle. V letech 1990 – 2003 pracovala v Kanceláři prezidenta republiky jako tajemnice Václava Havla pro literární a divadelní agendu. V těchto letech mj. edičně připravovala většinu českých vydání jeho děl. V 90. letech spoluzaložila divadelní a literární agenturu Aura-Pont a Nadační fond Cen Alfréda Radoka. V letech 2004 – 2011 pracovala jeho vedoucí redaktorka tiskového útvaru České televize.

Ondřej Němec  (Fotograf a editor)

Ondřej Němec (1960) začal fotografovat ve dvanácti letech, avšak z politických důvodů tento obor studovat nemohl. Vyučil se v tiskárně, později byl zaměstnán jako kulisák a poté topič. V roce 1990 nastoupil jako fotoreportér do redakce Lidových novin, kde pracoval dvaadvacet let. Před rokem 1989 byly jeho fotografie publikovány pouze v samizdatu nebo v zahraničí, často anonymně. Soutěží se neúčastní, vystavuje nerad. Přesto všechno se stal laureátem Ceny Revolver Revue za rok 2012.

Spolupracovníci

Mgr. Jan Hron  (IT podpora Digitálního archivu)

Jan Hron vystudoval český jazyk a literaturu – komparatistiku na Univerzitě Karlově v Praze s diplomovou prací na téma Korespondence Václava Havla. Pracoval nejprve jako lektor mládežnických akcí a dílen v České filharmonii. Do roku 2008 pracoval jako novinář v Českém rozhlasu, na internetovém portálu aktualne.cz a v Literárních novinách. V současnosti je příležitostným kritikem a esejistou časopisu Respekt. Je zakladatelem Archivu Ladislava Hejdánka – občanského sdružení, které spravuje odkaz tohoto významného českého filosofa a mluvčího Charty 77. Jan Hron pracuje v Ústavu pro studium totalitních režimů.

Marianna Placáková  (Produkce "klubového" programu)

Marianna Placáková (1990) v současné době studuje dějiny umění a estetiku na VŠUP v Praze.

Pro Knihovnu Václava Havla připravila cyklus výstav Osmdesátá, představující současnou tvorbu umělců střední generace. Podílí se na činnosti sdružení Strategie 31, které se zabývá zejména současnou politickou a kulturní situací v Ruské federaci. Články, reportáže, rozhovory s výtvarnými umělci aj. publikuje např. v revue Babylon, studentském časopise Věšák a Lidových novinách. Spoluvytváří kulturní a debatní večery Knihovny Václava Havla.

Erika Zlamalová  (Členka ediční rady)

Erika Zlamalová (1985) absolvovala Ústav bohemistiky Slezské univerzity v Opavě. Spolupracovala s časopisem Týden a In magazínem HN. Jako redaktorka spoluvytváří weby Literární.cz a Portálu české literatury.

Od roku 2011 je členkou ediční rady Knihovny Václava Havla, působí zde jako jazyková korektorka a podílí se na digitalizaci Archivu Ivana M. Havla.

Všem občanům – výzva

„Uznáte-li, že je v určitém okamžiku přiměřenější chovat se jako Hus, chovejte se jako Hus, uznáte-li naopak, že je účinnější chovat se jako Švejk, chovejte se jako Švejk.“

Václav Havel, 26. srpen 1968