ÚvodO nás / Tým knihovny

Tým knihovny

Marta Smolíková  (Výkonná ředitelka)

Marta Smolíková nejprve pracovala jako kurátorka a kritička výtvarného umění ve svobodném povolání. V letech 1993 – 1997 byla zaměstnána v Centru pro současné umění (tehdy Soros Center for Contemporary Art Prague). V období 1997 – 2003 pracovala v nadaci Open Society Fund Prague, kde byla vedoucí programu Umění a kultura a zajišťovala performing arts, kulturní časopisy, vydávání akademických publikací a mezinárodní program Cultural Link, který podporuje kulturní spolupráci v rámci sítě nadací Soros Foundations Network v regionu Střední a Východní Evropy a Střední Asie. V roce 2003 založila centrum ProCulture, výzkumné, vzdělávací a informační centrum pro umění a kulturu, které se v roce 2011 přeměnilo v nezávislé občanské sdružení zabývající se kulturní politikou. Vyučuje práci s granty na Katedře divadelních studií Masarykovy univerzity Brno. Má rovněž zkušenosti s hodnocením uměleckých a kulturních programů pro různé instituce, jako jsou např. Evropská komise, Visegrádský fond, Ministerstvo kultury České republiky a Magistrát hlavního města Prahy. Je předsedkyní rady Státního fondu kultury České republiky. V roce 2012 se stala výkonnou ředitelkou Knihovny Václava Havla.

Mgr. Pavel Hájek, PhD.  (Senior manažer)

Pavel Hájek (1977) kulturolog s mnohaletými zkušenostmi v oblasti marketingu (Státní opera Praha), grafický úpravce knih (Nakladatelství Malá Skála). Autor beletrií Kráska a Netvor, Měsíc v parku a studií zabývajících se kulturněhistorickým vývojem krajiny českých zemí Česká krajina a baroko, Jde pevně kupředu naše zem. Spoluautorsky se podílel na vzniku literárněhistorického eseje Cavismus – membra disiecta 1917-1934, sborníku Krajina zevnitř a knihy Krajina a revoluce.

Mgr. Lucie Prachařová  (Manažerka kanceláře)

Lucie Prachařová (1955) - vystudovala pedagogický směr FTVS, kombinace český jazyk - tělesná výchova. Působila na katedře tělesné výchovy MFF, poté na Krajském úřadě Středočeského kraje na oddělení mládeže a sportu, kde zajišťovala realizaci školních soutěží v kraji. Na MŠMT byla činná v oblasti sociálně patologických jevů a prevence na školách.

Jáchym Topol  (Programový ředitel)

Jáchym Topol (1962) spisovatel a novinář. Signatář Charty 1977, pracoval v různých dělnických zaměstnáních. Publikuje zejména v periodikách Revolver revue, Respekt, Lidové noviny. Autor próz Sestra, Kloktat Dehet, Chladnou zemí aj.

Veronika Brázdilová, M.A.  (Programová koordinátorka)

Veronika Brázdilová (1986) odešla po maturitě na bilingvním brněnském gymnáziu na vysokou školu Sciences Po Paris (Institut politických věd v Paříži). Po prvních dvou letech v dijonské pobočce školy a ročním výměnném pobytu Erasmus v Bruselu se v magisterském studiu v Paříži specializovala na komunikaci. Následně absolvovala stáž v Evropské komisi v Bruselu, v generálním ředitelství pro komunikaci. Poté rok pracovala v belgické komunikační agentuře spravující oficiální webové stránky Evropské unie jako editorka a projektová manažerka. V listopadu 2011 se po šesti letech vrátila do České republiky a rok působila na Zastoupení Evropské komise v Praze, kde koordinovala činnost 13 informačních středisek o EU.

Martin Vidlák  (Vedoucí dokumentačního centra)

Martin Vidlák vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT, v letech 1991 – 2003 pracoval v oddělení monitoringu a dokumentace Tiskového odboru Kanceláře prezidenta republiky a v letech 2003 – 2011 byl spolupracovníkem Václava Havla v jeho soukromé kanceláři.

Mgr. Jan Hron  (Dokumentační centrum)

Jan Hron vystudoval český jazyk a literaturu – komparatistiku na Univerzitě Karlově v Praze s diplomovou prací na téma Korespondence Václava Havla. Pracoval nejprve jako lektor mládežnických akcí a dílen v České filharmonii. Do roku 2008 pracoval jako novinář v Českém rozhlasu, na internetovém portálu aktualne.cz a v Literárních novinách. V současnosti je příležitostným kritikem a esejistou časopisu Respekt. Je zakladatelem Archivu Ladislava Hejdánka – občanského sdružení, které spravuje odkaz tohoto významného českého filosofa a mluvčího Charty 77. Jan Hron pracuje v Knihovně Václava Havla od roku 2008 a odpovídá za organizaci digitálního archivu, konkrétně jeho strukturu, funkce a správu souborů. Jan Hron je koordinátorem Ceny Knihovny Václava Havla za nejlepší studentskou esej, kterou organizuje Knihovna Václava Havla každoročně od roku 2009. Je členem redakční rady Knihovny Václava Havla. Spolu s Martinem C. Putnou připravil výstavu Václav Havel – český mýtus, která představuje Václava Havla jako autora, občana, disidenta a politika. Nyní rediguje výběr korespondence Václava Havla.

Tereza Johanidesová  (Knihovnice)

Tereza Johanidesová (1988) v současné době studuje obory Dějiny umění a Informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě UK. Pracovala v Galerii Kinských na Novém zámku v Kostelci nad Orlicí, dále se spolupodílela na bibliografii Topičova salonu 1918 – 1936 nebo organizaci regionálních kulturních akcí ve Východních Čechách (Poláčkovo léto, Dividílkování).

Anna Freimanová  (Editorka)

Anna Freimanová 1951, původním povoláním knihovnice. V 70. letech pracovala jako asistentka režie v Divadle Na zábradlí, později jako knihovnice v divadelním oddělení Národního muzea a Městské knihovny. Angažovala se v samizdatových edicích, zejména při vydávání časopisu O divadle. V letech 1990 – 2003 pracovala v Kanceláři prezidenta republiky jako tajemnice Václava Havla pro literární a divadelní agendu. V těchto letech mj. edičně připravovala většinu českých vydání jeho děl. V 90. letech spoluzaložila divadelní a literární agenturu Aura-Pont a Nadační fond Cen Alfréda Radoka. V letech 2004 – 2011 pracovala jeho vedoucí redaktorka tiskového útvaru České televize.

Ondřej Němec  (Fotograf a editor)

Ondřej Němec (1960) začal fotografovat ve dvanácti letech, avšak z politických důvodů tento obor studovat nemohl. Vyučil se v tiskárně, později byl zaměstnán jako kulisák a poté topič. V roce 1990 nastoupil jako fotoreportér do redakce Lidových novin, kde pracoval dvaadvacet let. Před rokem 1989 byly jeho fotografie publikovány pouze v samizdatu nebo v zahraničí, často anonymně. Soutěží se neúčastní, vystavuje nerad. Přesto všechno se stal laureátem Ceny Revolver Revue za rok 2012.

Marianna Placáková  (Kurátorka)

Marianna Placáková (1990) v současné době studuje dějiny umění a estetiku na VŠUP v Praze.

Pro Knihovnu Václava Havla připravila cyklus výstav Osmdesátá, představující současnou tvorbu umělců střední generace. Podílí se na činnosti sdružení Strategie 31, které se zabývá zejména současnou politickou a kulturní situací v Ruské federaci. Články, reportáže, rozhovory s výtvarnými umělci aj. publikuje např. v revue Babylon, studentském časopise Věšák a Lidových novinách. Spoluvytváří kulturní a debatní večery v Galerii Montmartre Knihovny Václava Havla.

Erika Zlamalová  (Spolupracovnice)

Erika Zlamalová (1985) absolvovala Ústav bohemistiky Slezské univerzity v Opavě. Spolupracovala s časopisem Týden a In magazínem HN. Od roku 2008 působí v mezinárodním Festivalu spisovatelů Praha. Jako redaktorka spoluvytváří weby Literární.cz a Portálu české literatury.

Od roku 2011 je členkou ediční rady Knihovny Václava Havla, působí zde jako jazyková korektorka a produkčně se podílí na přípravách a realizaci jejího programu.

„Po pravdě řečeno, nejen Američané a jiní cizinci mne považují za jakéhosi pohádkového prince nebo aspoň hlavní postavu pohádkové story, ale cosi naprosto neuvěřitelného na svém osudu si čas od času uvědomuji i já. A trochu přestávám svůj osud chápat, ba připadám si jako takový menší omyl dějin.“

Václav Havel:
Zápis z 22. dubna 2005, Prosím stručně, 2006

Hovory v Lánech 1991Václav Havel: Sám sobě podezřelýEdice Konference