ÚvodO nás / Tým knihovny

Tým knihovny

Michael

Michael Žantovský  (Výkonný ředitel)

Michael Žantovský je od 1. září 2015 ředitelem Knihovny Václava Havla. Předtím byl velvyslancem České republiky ve Spojeném království, v Izraeli a Spojených státech amerických. Vystudoval psychologii na Karlově univerzitě a McGill University v Montrealu a působil jako vědecký pracovník ve Výzkumném ústavu psychiatrickém v Praze. V osmdesátých letech 20. století působil jako nezávislý překladatel, publicista a textař. Přeložil do češtiny více než padesát děl moderní anglo-americké prózy, poezie a dramatu. Přispíval do samizdatového tisku, od roku 1988 byl pražským dopisovatelem agentury Reuters. Napsal též knihu o životě a díle Woodyho Allena. V roce 2008 vydal pod jménem Daniel Wolf román Ochlazení o dramatické krizi ve vztazích mezi Evropou a Ruskem, který v mnohém předznamenal skutečné události. Je autorem životopisu zesnulého prezidenta HAVEL, který vyšel v češtině, angličtině a dalších jazycích v listopadu 2014.

V listopadu 1989 spoluzakládal Občanské fórum a v prosinci 1989 se stal jeho tiskovým mluvčím. V lednu 1990 se stal tiskovým tajemníkem a mluvčím prezidenta Václava Havla. Byl také politickým koordinátorem kanceláře prezidenta. V letech 1996-2002 byl senátorem Parlamentu ČR a předsedou senátního Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. V letech 1997 a 2001-2 byl předsedou Občanské demokratické aliance. Je předsedou správní rady Aspen Institute Prague, členem programové rady konference Forum 2000 a členem správní rady newyorské Václav Havel Library Foundation.

Pavel

Pavel Hájek, PhD.  (Senior manažer)

Pavel Hájek (1977) kulturolog s mnohaletými zkušenostmi v oblasti marketingu (Státní opera Praha), grafický úpravce knih (Nakladatelství Malá Skála, Kodudek). Autor několika próz, esejů a studií zabývajících se kulturněhistorickým vývojem krajiny českých zemí: Česká krajina a baroko, Jde pevně kupředu naše zem, Kráska a netvor, Měsíc v parku, Čertova kuchyně... V Knihovně Václava Havla má na starosti sociální sítě, webové stránky, mediální strategii, publikační program.

Kontakt: pavel.hajek@vaclavhavel-library.org

Marianna

Marianna Placáková  (Produkce "klubového" programu)

Marianna Placáková (1990) v současné době studuje dějiny umění na VŠUP v Praze. Pro Knihovnu Václava Havla připravila cykly výstav "Osmdesátá" a "Exily vnitřní a vnější". Spoluvytváří kulturní a debatní večery Knihovny Václava Havla.

Kontakt: marianna.placakova@vaclavhavel-library.org

.

Lucie

Mgr. Lucie Prachařová  (Manažerka kanceláře)

Lucie Prachařová (1955) - vystudovala pedagogický směr FTVS, kombinace český jazyk - tělesná výchova. Působila na katedře tělesné výchovy MFF, poté na Krajském úřadě Středočeského kraje na oddělení mládeže a sportu, kde zajišťovala realizaci školních soutěží v kraji. Na MŠMT byla činná v oblasti sociálně patologických jevů a prevence na školách.

Kontakt: lucie.pracharova@vaclavhavel-library.org

Jáchym

Jáchym Topol  (Programový ředitel)

Jáchym Topol (1962) spisovatel a novinář. Signatář Charty 1977, pracoval v různých dělnických zaměstnáních. Publikuje zejména v periodikách Revolver revue, Respekt, Lidové noviny. Autor próz Sestra, Kloktat Dehet, Chladnou zemí aj.

Kontakt: jachym.topol@vaclavhavel-library.org

Veronika

Veronika Brázdilová, M.A.  (Programová koordinátorka)

Veronika Brázdilová (1986) odešla po maturitě na bilingvním brněnském gymnáziu na vysokou školu Sciences Po Paris (Institut politických věd v Paříži). Po prvních dvou letech v dijonské pobočce školy a ročním výměnném pobytu Erasmus v Bruselu se v magisterském studiu v Paříži specializovala na komunikaci. Následně absolvovala stáž v Evropské komisi v Bruselu, v generálním ředitelství pro komunikaci. Poté rok pracovala v belgické komunikační agentuře spravující oficiální webové stránky Evropské unie jako editorka a projektová manažerka. V listopadu 2011 se po šesti letech vrátila do České republiky a rok působila na Zastoupení Evropské komise v Praze, kde koordinovala činnost 13 informačních středisek o EU.

Kontakt: veronika.brazdilova@vaclavhavel-library.org

Martin

Martin Vidlák  (Vedoucí dokumentačního centra)

Martin Vidlák vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT, v letech 1991 – 2003 pracoval v oddělení monitoringu a dokumentace Tiskového odboru Kanceláře prezidenta republiky a v letech 2003 – 2011 byl spolupracovníkem Václava Havla v jeho soukromé kanceláři.

Kontakt: martin.vidlak@vaclavhavel-library.org

Tereza

Tereza Johanidesová  (Knihovnice)

Tereza Johanidesová (1988) v současné době studuje obory Dějiny umění a Informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě UK. Pracovala v Galerii Kinských na Novém zámku v Kostelci nad Orlicí, dále se spolupodílela na bibliografii Topičova salonu 1918 – 1936 nebo organizaci regionálních kulturních akcí ve Východních Čechách (Poláčkovo léto, Dividílkování).

Kontakt: tereza.johanidesova@vaclavhavel-library.org

Anna

Anna Freimanová  (Editorka)

Anna Freimanová (1951), původním povoláním knihovnice. V 70. letech pracovala jako asistentka režie v Divadle Na zábradlí, později jako knihovnice v divadelním oddělení Národního muzea a Městské knihovny. Angažovala se v samizdatových edicích, zejména při vydávání časopisu O divadle. V letech 1990 – 2003 pracovala v Kanceláři prezidenta republiky jako tajemnice Václava Havla pro literární a divadelní agendu. V těchto letech mj. edičně připravovala většinu českých vydání jeho děl. V 90. letech spoluzaložila divadelní a literární agenturu Aura-Pont a Nadační fond Cen Alfréda Radoka. V letech 2004 – 2011 pracovala jeho vedoucí redaktorka tiskového útvaru České televize.

Kontakt: anna.freimanova@vaclavhavel-library.org

Ondřej

Ondřej Němec  (Fotograf a editor)

Ondřej Němec (1960) začal fotografovat ve dvanácti letech, avšak z politických důvodů tento obor studovat nemohl. Vyučil se v tiskárně, později byl zaměstnán jako kulisák a poté topič. V roce 1990 nastoupil jako fotoreportér do redakce Lidových novin, kde pracoval dvaadvacet let. Před rokem 1989 byly jeho fotografie publikovány pouze v samizdatu nebo v zahraničí, často anonymně. Soutěží se neúčastní, vystavuje nerad. Přesto všechno se stal laureátem Ceny Revolver Revue za rok 2012.

Kontakt: ondrej.nemec@vaclavhavel-library.org

Spolupracovníci

Jan

Mgr. Jan Hron  (IT podpora Digitálního archivu)

Jan Hron vystudoval český jazyk a literaturu – komparatistiku na Univerzitě Karlově v Praze s diplomovou prací na téma Korespondence Václava Havla. Pracoval nejprve jako lektor mládežnických akcí a dílen v České filharmonii. Do roku 2008 pracoval jako novinář v Českém rozhlasu, na internetovém portálu aktualne.cz a v Literárních novinách. V současnosti je příležitostným kritikem a esejistou časopisu Respekt. Je zakladatelem Archivu Ladislava Hejdánka – občanského sdružení, které spravuje odkaz tohoto významného českého filosofa a mluvčího Charty 77. Jan Hron pracuje v Ústavu pro studium totalitních režimů.

Erika

Erika Zlamalová  (Členka ediční rady)

Erika Zlamalová (1985) absolvovala Ústav bohemistiky Slezské univerzity v Opavě. Spolupracovala s časopisem Týden a In magazínem HN. Jako redaktorka spoluvytváří weby Literární.cz a Portálu české literatury.

Od roku 2011 je členkou ediční rady Knihovny Václava Havla, působí zde jako jazyková korektorka a podílí se na digitalizaci Archivu Ivana M. Havla.

„Co chci říci: slovo je úkaz tajemný, mnohoznačný, ambivalentní, zrádný. Může být paprskem světla v říši tmy, jak kdysi nazval Bělinskij Ostrovského Bouři, ale i smrtonosným šípem. A co je nejhorší: může být chvíli tím a chvíli oním, může být dokonce obojím současně!“

Václav Havel:
Slovo o slovu – samizdatová esej, 25. červenec 1989

Havel@80Velká (vánoční) akce