ÚvodO nás / Správní a dozorčí rada

Správní rada

Jan Macháček

Je novinář a hudebník. Po roce 1989 spoluzakládal týdeník Respekt, do něhož tehdy přispíval svými investigativními reportážemi s ekonomickou transformační tematikou. S krátkou přestávkou působí v Respektu od jeho počátků, v roce 2000 byl zástupcem šéfredaktora. V Hospodářských novinách působí od roku 2002. Každý den píše na internetu Audit Jana Macháčka.

Jan Macháček je novinář a hudebník. Přední český komentátor a analytik aktuálních otázek domácího a mezinárodního politicko-ekonomického dění sleduje témata jako jsou krize eurozóny nebo evropská integrace. Zpracovává analýzy pro Český rozhlas a Českou televizi a přednáší žurnalistiku na New York University v Praze. Se svými přednáškami k tématům hospodářské politiky navštěvuje mezinárodní univerzity a konference. Je předsedou správní rady Knihovny Václava Havla a podílí se na tvorbě programu Knihovny VH.

V osmdesátých letech byl jako signatář Charty 77 činný v řadě disidentských a nezávislých publikačních aktivit. Jako člen Plastic People of the Universe působil na undergroundové hudební scéně, dodnes hraje na kytaru ve skupině Garage. Vydal knihu Mistři světa amoleta (2009) o finanční a ekonomické krizi a za svou novinářskou činnost byl několikrát oceněn, například v roce 2010 získal Cenu Ferdinanda Peroutky.

Dagmar Havlová

Je populární a oceňovanou českou divadelní, filmovou i televizní herečkou. Od roku 1997 byla manželkou prezidenta Václava Havla a jako první dáma jej doprovázela při jeho pracovních povinnostech a intenzivně se věnovala charitě. V roce 1997 založila Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, které je předsedkyní správní rady. Je členkou Femmes d’Europe a čestnou předsedkyní českého výboru UNICEF. Je aktivní členkou řady dalších českých i mezinárodních charitativních organizací. V současné době se vedle charitativní činnosti opět věnuje herectví. Více informací: http://www.havlova-veskrnova.com/

Michal Horáček

Bývalý novinář, textař, politický aktivista. V roce 1990 se stal předsedou představenstva a majitelem sázkové kanceláře Fortuna, kterou v roce 2005 prodal. Od roku 1999 aktivně pomáhá nadaci Paraple, která se snaží pomoci lidem s postižením. 

Bessel Kok

Bessel Kok je ředitelem a předsedou auditorského výbor. Od roku 2005 působil jako předseda představenstva společností Astelit/LIFE (Kijev), Scarlet Communications (Holandsko) a CV Warehouse (Belgie). V letech 1995 – 2004 byl místopředsedou a hlavním provozním ředitelem společnosti Český Telecom (dříve SPT Telecom), nyní Telefonica/O2 (Česká republika). Ve stejném období byl členem představenstva společnosti Eurotel. Předtím byl od roku 1989 do konce roku 1994 prezidentem společnosti Belgacom a dohlížel na její privatizaci. V roce 1973 se B. Kok zapojil do společnosti SWIFT (Society for Worldwide lnterbank Financial Telecommunication) v Belgii. V roce 1984 se stal jejím prezidentem a hlavním výkonným ředitelem a na této pozici zůstal do r. 1989. P. Kok rovněž pracoval v letech 1968 – 1972 jako ředitel Business Intelligence Services (Londýn). Vystudoval Městskou univerzitu Amsterodam, kde v r. 1963 získal diplom v oboru Ekonomické vědy.

Pan Kok je členem správní rady Centra DOX, místopředsedou divadla Archa a Čestným zástupcem Nadace Vize 97 (Nadace Dagmar a Václava Havlových).

Michaela Bakala

Michaela Bakala je česká filantropka a podnikatelka. Od roku 2013 je poloviční majitelkou společnosti BM Management, která spravuje rodinné investice manželů Bakalových v České republice.

V rámci skupiny BMM se soustředí na rozvoj obchodní skupiny Luxury Brand Management, která usiluje o obsazení vedoucí pozice na středoevropském trhu s luxusním zbožím. Zároveň řídí strategický rozvoj multifunkční(ho) haly(komplexu) Forum Karlín a je členkou představenstva společnosti Economia, vedoucího ekonomického vydavatelství v ČR, které sídlí v nejmodernějším newsroomu v Praze. 

Od roku 2009 se věnuje činnosti Nadace Zdeňka Bakaly (v roli předsedkyně správní rady), která poskytuje talentovaným českým studentům stipendia na prestižních zahraničních univerzitách. V roce 2012 se stala členkou správní rady Knihovny Václava Havla.  Stála u zrodu prestižní pobočky amerického politicko-společenského institutu Aspen Institute Prague, který vytváří ve Střední Evropě platformu pro širokou diskuzi a hledání řešení napříč politickým spektrem s důrazem na vzdělávání a podporu nových lídrů.

V roce 2004 Michaela Bakala zúročila své zkušenosti z oblasti modelingu, produkce a komunikace, když založila soutěž Česká Miss. Během 10 let, kdy byla ředitelkou soutěže, vytvořila z České Miss exkluzivní značku a tradičně sledovanou událost, jejíž vítězky reprezentují Českou republiku v zahraničí.

Michaela Bakala se osm let rovněž věnovala profesionální kariéře v oblasti public relations. Působila ve funkci vedoucí komunikace mezinárodní obchodní společnosti a jedné z nejvýznamnějších českých politických stran. Kromě toho založila i vlastní PR agenturu. Během studií na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze se podílela na produkci Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.

doc. RNDr. Martin Palouš, PhD.

Martin Palouš (1950) vystudoval přírodní vědy, filozofii a mezinárodní právo. Byl jedním z prvních signatářů Charty 77 (v roce 1986 zastával pozici jejího mluvčího), od počátku 90. let působil na vysokých školách doma i v zahraničí. V současnosti je hostujícím profesorem na Floridské mezinárodní universitě v Miami. V letech 1994 – 1998 předsedal Českému Helsinskému výboru, dvakrát (v letech 1990 – 1992 a 1998 – 2001) zastával funkci náměstka ministra zahraničí ČR. V letech 2001 – 2005 byl velvyslancem ČR v USA a od roku 2006 do roku 2011 působil jako stálý představitel ČR u OSN.

Publikoval desítky textů s filosofickou, společenskovědní a mezinárodně právní tématikou v ČR i v zahraničí a překlady děl Hannah Arendtové a Erica Voegelina.

Jacques Rupnik

Nina Smitová

Nina Smitová absolvovala Právnickou fakultu UK v Praze (1999-2004) a postgraduální studium Meniznárodního práva veřejného, Práva EU a Právní komparatistiky na Diplomatické akademii ve Vídni (2005-2006). Rigorózní práci obhájila na katedře Mezinárodního práva UK v Praze v roce 2007. V současné době je na rodičovské dovolené.

Mark Vydra

Je spoluzakladatelem společnosti Portland Trust s.r.o., která se zabývá developerskou a projektovou činností.

Dozorčí rada

Emil Holub

Od roku 1995 pracuje pro americkou právní společnosti Clifford and Chance, poté co úspěšně dokončil postgraduální studium na Aaserově Institutu v Hague v oblasti Mezinárodního obchodního práva.

Dita Stejskalová

Ondřej Jonáš

„Je totiž vůbec otázka, zda „světlejší budoucnost“ je opravdu a vždy jen záležitostí nějakého vzdáleného „tam“. Co když je to naopak něco, co je už dávno zde, – a jenom naše slepota a slabost nám brání to kolem sebe a v sobě vidět a rozvíjet? “

Václav Havel:
Moc bezmocných – samizdatová esej, říjen 1978

Revoluce (očima) Vladimíra HanzelaHovory v Lánech 1991Václav Havel: Sám sobě podezřelý