5. konference
Evropské dialogy Václava Havla
Praha, 14. května 2018

Česko na evropské křižovatce ​

Nevybudují-li zavčas vnitřní strukturu Evropy jako jediné politické entity demokraté, začnou ji budovat jiní a demokratům pak zbudou jen oči pro pláč. Démoni, kteří tak neblaze poznamenali dosavadní evropské dějiny  a nejhůř ve dvacátém století! čekají na svou chvíli. Zapomenout na ně kvůli nějakým fondům, kvótám a tarifům by byla tragická chyba.

Václav Havel: Evropa jako úkol, Cáchy, 1996

 

Kdy a kde

 • Datum: pondělí 14. května 2018
 • Místo konání: DOX, Poupětova 1, Praha
 • Organizátor: Knihovna Václava Havla
 • Partneři: Evropská komise – zastoupení v České republice; DOX Centrum současného umění

 

Program

09.00 – 10.00 Registrace

10.00 – 10.10 Zahájení

 • Michael Žantovský, ředitel Knihovny Václava Havla
 • Dana Kovaříková, vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice  

10.10 – 10.30 Úvodní řeč

 • Janek Rubeš, reportér, dokumentarista a režisér 

10.30 – 11.45 Panel I. K čemu je nám Unie?  

 • Během čtrnácti let členství v Evropské unii zde země střední a východní Evropy nalezly ochranu před hospodářským, politickým a bezpečnostním chaosem, typickým pro transformující se společnosti. Využíváme výhod společného trhu, volného pohybu, pracovních příležitostí i vzdělávacích možností. Některá očekávání se však nenaplnila. Nebyla vymýcena korupce, klientelismus a zneužívání moci, životní standard stále nedosahuje úrovně západních zemí EU. Mnozí Středo- a Východoevropané se hlásí k hodnotám svobody, demokracie a lidských práv, ale často mají problém s přijímáním postmoderních hodnot multikulturalismu a politické korektnosti a mají pocit, že při diskusích o dalším směřování EU není jejich hlas brán náležitě v úvahu. Nejen těmto tématům bude věnován první diskusní panel konference.  
 • Hosté: Roman Joch – Občanský institut; Lukáš Kovanda – ekonom, CYRRUS; Mikuláš Minář – Milion chvilek pro demokracii; Prokop Ondráček -– Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži  
 • Moderuje: Světlana Witowská, Česká televize

11.45 – 12.00 Coffee break I.

12.00 – 13.15 Panel II. Kdyby ta Unie nebyla…  

 • V důsledku finanční a migrační krize v posledních letech povážlivě klesla podpora členství v Evropské unii, zejména u mladé generace. Mnozí kritici, zpochybňující přínosy našeho členství v EU, však většinou nepředkládají přesnější vizi, jak by mohla vypadat budoucnost země mimo EU. Jak bychom si udrželi ekonomickou stabilitu, konkurenceschopnost, bezpečnost a demokratický právní rámec. Možná nejlepší obranou proti těmto tendencím je si tuto situaci představit a diskutovat o ní. Právě k tomu je určen druhý diskusní panel.
 • Hosté: Martin Buchtík – sociolog, STEM; Václav Kříž – Mladí občané; Andrea Procházková – novinářka; Tomáš Sedláček – ekonom
 • Moderuje: Veronika Sedláčková, Český rozhlas 

13.15 – 14.15 přestávka na oběd

13.30 – 14.00 Lunch Conversation: Rok 1968 na Východě a na Západě  

 • Jacques Rupnik & Michael Žantovský
 • Zatímco se v roce 1968 mladí lidé na Východě bouřili proti diktatuře jedné strany, jejich vrstevníci na Západě protestovali proti nerovnosti a pokrytectví kapitalismu. Dnes se mnozí mladí lidé na Západě i na Východě Evropy opět bouří a opět v každém případě trochu jiným způsobem. Lze hledat kořeny jejich rozdílných reakcí v době před půl stoletím? Historický exkurz, doplněný autentickým obrazovým materiálem z Prahy a Paříže 1968, přiblíží zejména mladému publiku události roku 1968 i jeho dopady na současnost.

14.15 – 15.15 European Union: Fatal Attraction

 • Discussion with Radio Free Europe/Radio Liberty Fellows
 • Stipendijní programy Václav Havel a Jiří Dienstbier Journalism Fellowship jsou společnou iniciativou Rádia Svobodná Evropa a Ministerstva zahraničí ČR. Oba programy jsou určeny mladým, začínajícím novinářům ze zemí východního partnerství a Ruska (VHJF), dále ze zemí západního Balkánu (JDJF). Během několika měsíčního pobytu získávají stážisté podporu a zkušenosti pro svou další práci a mohou využívat zázemí profesionální instituce RFE/RL. V průběhu diskuse nám přiblíží svůj pohled na evropské společenství zvenku, tedy očima mladých lidí, žijících mimo Evropskou unii.
 • Introduction: Joanna Levison, Radio Free Europe/Radio Liberty
 • Fellows: Una Čilic (Bosnia and Herzegovina); Raman Pratasevich (Belarus); Glib Zhavoronkov (Ukraine); Nektar Zogjani (Kosovo)
 • Chair: Emma Smetana, DVTV
 • panel se uskuteční v angličtině, simultánní tlumočení zajištěno

15.15 – 15.30 Coffee break II.

15.30 – 16.45 Panel III.: Čím by Unie mohla být, a není?

 • Budoucnost Evropské unie je na křižovatce. Na jedné straně se rýsuje cesta k prohloubení evropské integrace - rozšíření měnové unie, vybudování společné obrany a zodpovědnosti za zahraniční politiku. Na druhé straně sílí hlasy, volající po větší decentralizaci a návratu některých pravomocí na národní úroveň. Ani jeden z těchto postojů nereflektuje problém evropské identity, duchovního étosu spojujícího členské země a jejich občany, po kterém volal Václav Havel. V závěrečném panelu konference budeme diskutovat o možných vizích budoucnosti a hledat nové impulsy procesu evropského sjednocování.
 • Hosté: Marek Hilšer – lékař, pedagog; Petr Hlaváček – historik; Petra Hůlová – spisovatelka; Barbora Urbanová – Stužák
 • Moderuje: Kateřina Šafaříková, Respekt  

16.45 Závěrečné slovo

 • Michael Žantovský, Knihovna Václava Havla

Konference se uskuteční v češtině a angličtině, se simultánním překladem do obou jazyků. První dva panely budou streamovány Českou televizí. 

  

„Do „rodiny člověka“ máme velmi daleko; dokonce se tomu ideálu spíš vzdalujeme než přibližujeme. Zájmy osobní, sobecké, státní, národní, skupinové i – chcete-li – firemní stále ještě povážlivě převládají nad zájmy vskutku obecnými a globálními. Stále jsme ještě poplatni zhoubnému a veskrze pyšnému dojmu, že člověk je vrcholem stvoření a nikoli jen jeho součástí a že tudíž smí cokoli. Stále ještě mnoho lidí říká, že jim nejde o sebe, ale o věc, ale přitom jim jde prokazatelně o sebe a nikoli o věc. Stále ještě ničíme planetu, která nám byla svěřena, i její okolí. Stále ještě zavíráme oči před rostoucími sociálními, civilizačními i etnicko-kulturními konflikty dnešního světa. Čas od času říkáme, že anonymní megamašinerie, které jsme si vytvořili, nám neslouží, ale naopak nás zotročují, stále ale nic neděláme pro to, aby tomu tak nebylo.“

Václav Havel:
Projev pro obě sněmovny Kongresu USA, Washington, 21. únor 1990