Konference 2015

PŘÍBĚH UPRCHLÍKA:

EVROPA SNŮ A SKUTEČNOSTÍ

Konference k poctě Ljudmily Alexejevové - laureátky Ceny Václava Havla za lidská práva 2015

Praha 30. září 2015, Pražská křižovatka

8.309.00

 • Registrace 

9.009.15 

 • Zahájení

 •   Úvodní slovo Jiří Dientsbier, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

9.1510.00

 • Rozhovor s laureátem Ceny VH

 • Moderátor: Michael Žantovský, Knihovna Václava Havla

10.0011.30

 • Panel 1 / Migrace přirozená a vynucená

 • Příčiny a následky současných migračních vln, válečné konflikty a chudoba, obchod s lidmi jako nástroj organizovaného zločinu, hlavní migrační cesty.
 • Moderátor: Martin Palouš, Václav Havel Library Foundation
 • Šimon Pánek, Člověk v tísni
 • Anastasia Hagen, modelka
 • Petra Procházková, novinářka
 • Ljudmila Alexejová (laureátka Ceny VH)

11.3012.00

 • pauza na kávu

12.0013.30

 • Panel 2 / Hranice Evropy, hranice lidství

 • Evropa dialogu či Evropa kvót? Je současný vývoj udržitelný? Existují hranice absorpční schopnosti evropských zemí? Jsou kvóty řešením? Je možné problém řešit v Evropě, anebo se má řešit v zemích původu? Lze problém lépe řešit vojensky, policejně, nástroji migrační a azylové politiky či nástroji rozvojové pomoci?
 • Moderátor: Michael Žantovský, Knihovna Václava Havla
 • Jiří Přibáň, Cardiff University
 • Tomáš Jungwirth, Výzkumné centrum AMO
 • Mohammed Kazkji, syrský uprchlík
 • Alma Masic, The Youth Iniciative for Human Rights (finalista Ceny VH)

13.3014.15 oběd

14.1515.45

 • Panel 3 / Máme se bát vlastního strachu?

 • Sociální, politické a kulturní problémy spojené se současnou migrační vlnou: solidarita v. xenofobie, tolerance x extremismus, kulturní identita x globalizace, odpovědnost médií a politiků.
 • Moderátor: Martin Šimečka, Respekt
 • Katrine Camilleri, Jesuit Refugee Service Malta
 • Safa Hassani, psychiatr
 • Manizha Naderi, Women for Afghan Women (finalista Ceny VH)

15.4516.00

 • Závěr

 • Závěrečné slovo Karel Schwarzenberg, předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Tlumočení čeština/angličtina zajištěno.

Akci bude živě přenášet Česká televize na svých webových stránkách.

Více informací o finalistech Ceny Václava Havla za lidská práva 2015


 

„Do „rodiny člověka“ máme velmi daleko; dokonce se tomu ideálu spíš vzdalujeme než přibližujeme. Zájmy osobní, sobecké, státní, národní, skupinové i – chcete-li – firemní stále ještě povážlivě převládají nad zájmy vskutku obecnými a globálními. Stále jsme ještě poplatni zhoubnému a veskrze pyšnému dojmu, že člověk je vrcholem stvoření a nikoli jen jeho součástí a že tudíž smí cokoli. Stále ještě mnoho lidí říká, že jim nejde o sebe, ale o věc, ale přitom jim jde prokazatelně o sebe a nikoli o věc. Stále ještě ničíme planetu, která nám byla svěřena, i její okolí. Stále ještě zavíráme oči před rostoucími sociálními, civilizačními i etnicko-kulturními konflikty dnešního světa. Čas od času říkáme, že anonymní megamašinerie, které jsme si vytvořili, nám neslouží, ale naopak nás zotročují, stále ale nic neděláme pro to, aby tomu tak nebylo.“

Václav Havel:
Projev pro obě sněmovny Kongresu USA, Washington, 21. únor 1990