Konference 2015

PŘÍBĚH UPRCHLÍKA:

EVROPA SNŮ A SKUTEČNOSTÍ

Konference k poctě Ljudmily Alexejevové - laureátky Ceny Václava Havla za lidská práva 2015

Praha 30. září 2015, Pražská křižovatka

8.309.00

 • Registrace 

9.009.15 

 • Zahájení

 •   Úvodní slovo Jiří Dientsbier, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

9.1510.00

 • Rozhovor s laureátem Ceny VH

 • Moderátor: Michael Žantovský, Knihovna Václava Havla

10.0011.30

 • Panel 1 / Migrace přirozená a vynucená

 • Příčiny a následky současných migračních vln, válečné konflikty a chudoba, obchod s lidmi jako nástroj organizovaného zločinu, hlavní migrační cesty.
 • Moderátor: Martin Palouš, Václav Havel Library Foundation
 • Šimon Pánek, Člověk v tísni
 • Anastasia Hagen, modelka
 • Petra Procházková, novinářka
 • Ljudmila Alexejová (laureátka Ceny VH)

11.3012.00

 • pauza na kávu

12.0013.30

 • Panel 2 / Hranice Evropy, hranice lidství

 • Evropa dialogu či Evropa kvót? Je současný vývoj udržitelný? Existují hranice absorpční schopnosti evropských zemí? Jsou kvóty řešením? Je možné problém řešit v Evropě, anebo se má řešit v zemích původu? Lze problém lépe řešit vojensky, policejně, nástroji migrační a azylové politiky či nástroji rozvojové pomoci?
 • Moderátor: Michael Žantovský, Knihovna Václava Havla
 • Jiří Přibáň, Cardiff University
 • Tomáš Jungwirth, Výzkumné centrum AMO
 • Mohammed Kazkji, syrský uprchlík
 • Alma Masic, The Youth Iniciative for Human Rights (finalista Ceny VH)

13.3014.15 oběd

14.1515.45

 • Panel 3 / Máme se bát vlastního strachu?

 • Sociální, politické a kulturní problémy spojené se současnou migrační vlnou: solidarita v. xenofobie, tolerance x extremismus, kulturní identita x globalizace, odpovědnost médií a politiků.
 • Moderátor: Martin Šimečka, Respekt
 • Katrine Camilleri, Jesuit Refugee Service Malta
 • Safa Hassani, psychiatr
 • Manizha Naderi, Women for Afghan Women (finalista Ceny VH)

15.4516.00

 • Závěr

 • Závěrečné slovo Karel Schwarzenberg, předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Tlumočení čeština/angličtina zajištěno.

Akci bude živě přenášet Česká televize na svých webových stránkách.

Více informací o finalistech Ceny Václava Havla za lidská práva 2015


 

„Jsem prostě dítětem věku pojmového a nikoliv mytického myšlení, a proto i můj bůh – když už jsem donucen o něm mluvit (což činím velmi nerad) – se jeví zřejmě jako něco hrozně abstraktního, mlhavého a věru málo přitažlivého. Tak se ovšem jeví jen tomu, koho se o něm pokouším informovat – ta zkušenost sama je živoucí, důvěrná a konkrétní, možná (…) živější než u leckohos, kdo má svého „normálního“ Boha řádně vybaveného všemi příslušnými atributy (které ho ovšem mnohdy kupodivu spíš zakrývají, než přibližují). A co je taky pro mého boha příznačné: že je mistrem čekání, čímž mne občas dost znervózňuje. Jako by přede mnou aranžoval různé možnosti a pak mlčky čekal, co udělám. (…) Jeho poslední soud se odehrává teď, neustále, pořád – a přitom je vždy znovu poslední: nic, co se stalo, se už nemůže odestát, vše zůstává v „paměti bytí“ – a i já tam zůstanu – odsouzen být navěky sám se sebou – takovým, jaký jsem a jakým sám sebe dělám.“

Václav Havel:
Dopisy Olze – eseje psané ve vězení, dopis, 7. srpen 1980