ÚvodVáclav HavelŽivotopis / 1936 – 1959 Dětství a...

1936 – 1959 Dětství a mládí

5. října 1936
se narodil v Praze v rodině Ing. Václava M. Havla a Boženy roz. Vavrečkové.
1951
ukončil povinnou školní docházku. Současně s tím vyvstaly potíže vyplývající z tzv. „třídního původu“ a z jiných „kádrových“ důvodů – při získávání vyššího školního vzdělání nebo při volbě studia či povolání, které trvaly následujících deset let.
1951 – 1955
pracoval jako učeň – chemický laborant a potom jako laborant na Vysoké škole chemicko – technologické. Současně navštěvoval večerní gymnázium ve Štěpánské ulici v Praze, kde v roce 1954 odmaturoval.
1955
debutoval v časopise Květen (kritika). Publikoval pak do r. 1969 v časopisech Divadelní noviny, Divadlo, Host do domu, Listy, Literární listy, Literární noviny, Sešity pro mladou literaturu (Sešity pro literaturu a diskusi), Tvář, Zítřek aj.
Podzim 1956
na aktivu mladých začínajících autorů konaném na Dobříši pronesl V. H. rebelantský projev, který byl jeho prvním veřejným vystoupením.
1956
poznal svou první manželku Olgu roz. Šplíchalovou.
1955 – 1957
po řadě neúspěšných pokusů o přijetí na vysokou školu humanitního zaměření začal studovat na ekonomické fakultě Českého vysokého učení technického v Praze. Při pokusu o přijetí na filmovou fakultu Akademie múzických umění (AMU) byl odmítnut a nebyl přijat zpět na techniku.
1957 – 1959
prošel dva roky základní vojenské služby. Během vojenské služby Václav Havel se svým přítelem Karlem Bryndou začal s amatérským divadlem u vlastního oddílu, což se stalo velmi nepopulárním u vojenských nadřízených. Jejich první originální představení byla prohlášena soudem za proti-armádní.
1959
po dalším neúspěšném pokusu o přijetí na divadelní fakultu Akademie Múzických umění byl na přímluvu Jana Wericha přijat jako jevištní technik v Divadle ABC.

Zpracováno podle Chronologického přehledu Viléma Prečana, otištěného v knize Václava Havla Do různých stran 1983-89 (Čs. středisko nezávislé literatury 1989)

Fotogalerie

Václav Havel

Václav Havel
Foto: 1Foto: 2Foto: 3Foto: 4Foto: 5Foto: 6Foto: 7Foto: 8Foto: 9