ÚvodNovinky / Michael Žantovský vystoupil...

Michael Žantovský vystoupil v belgické metropoli

8. říjen 2015

IlustraceŘeditel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský přijal pozvání do Bruselu, kde diskutoval především o odkazu Václava Havla a také o své biografické knize Havel a Life.

Diskuse byly navázány na 79. výročí narození Václava Havla.

Hlavní debatní panel v Bozar doprovodily další besedy na Universitě v Lovani a dále v Centru českých studií na Université Libre de Bruxelles.

Jedním z významných diskusních témat byl odkaz Václava Havla pro dnešní svět. Michael Žantovský vyzvedl především Havlův apel na individuální občanskou zodpovědnost a angažovanost a také představil bohaté aktivity Knihovny VH včetně nových projektů.

Další besedy s Michaelem Žantovským proběhly na fakultě sociálních studií KU Leuven a dále v Centru českých studií na Université Libre de Bruxelles 6. října 2015.

Sdílet

Facebook | Twitter

„Člověk si tu ovšem – ať chce nebo nechce – musí často klást otázku, zda to má všechno smysl a jaký… Odpověď – pozitivní odpověď – nalézám nakonec vždycky jen v sobě, ve své celkové víře ve smysl věcí, ve své naději. Čemu je totiž člověk vlastně odpovědný? K čemu se vztahuje? Co je posledním horizontem jeho počínání; absolutním úběžníkem všeho, co dělá; neobelstitelnou „pamětí bytí“, svědomím světa i nejvyšší „soudní“ instancí; co je tím rozhodujícím měřítkem, pozadím či prostorem každé jeho existenciální zkušenosti? A co je zároveň tím nejdůležitějším svědkem či záhadným partnerem jeho každodenních rozprav se sebou samým; tím, čeho se člověk – ať je vržen do jakékoliv situace – nepřetržitě ptá, na co spoléhá a k čemu se svým konáním obrací; tím, co ho svou vševědoucností a nepodplatitelností straší i zachraňuje; tím, na co člověk vlastně jedině dá a kvůli čemu se snaží? “

Václav Havel:
Dopisy Olze – eseje psané ve vězení, dopis, 7. srpen 1980