ÚvodVzdělávání / Zítra to spustíme!

Hrajte Havla aneb „Zítra to spustíme!“

Zajímá Vaše studenty (ať už základní, střední nebo základní umělecké školy) historie? Máte na škole divadelní či filmový kroužek, nebo učíte mladé lidi, které „jen“ baví (si) hrát? Ano? Pak vás srdečně zveme, abyste spolu s Knihovnou Václava Havla tvůrčím způsobem oslavili 100. výročí vzniku Československa a zapojili se do divadelně vzdělávacího projektu Zítra to spustíme.

Proč právě Zítra to spustíme?

  • Protože hra Václava Havla Zítra to spustíme je věnována Aloisi Rašínovi a dramatickým událostem noci z 27. na 28. října 1918, jež předcházely vyhlášení samostatnosti republiky. Navíc je psána svižným, živým jazykem a její poselství je stále více než aktuální.

Jak na to?

  • Nastudujte se svými studenty divadelní hru Václava Havla Zítra to spustíme, zahrajte ji ve své škole/ třídě/ městě a pošlete nám filmový záznam představení.

  • Pojetí inscenace/ inscenovaného čtení je zcela na fantazii a možnostech školy. Smyslem projektu není vytvořit profesionální představení, ale seznámit se skrze text Václava Havla s významným mezníkem naší historie.

  • Nejnápaditější školy představí své inscenace na minifestivalu v pražském Divadle v Dlouhé v listopadu 2018.

Proč se do projektu zapojit?

Projekt nabízí školám možnost inovativně oslavit vznik Československa v roce 1918. Zrod státu je nosným tématem projektu jak z hlediska historického, tak současného. Nejde pouze o sté výročí naší republiky, ale také o jeho udržení a úspěšné fungování. Podoba divadelního představení je zcela na školním souboru, který může do své interpretace zapojit zkušenosti mladé generace a kreativně využít například moderní technologie ať už při realizaci hry, nebo jejím filmovém záznamu.

Zítra to spustíme: historická meditace v pěti dějstvích

Autor dílo napsal u příležitosti 70. výročí vzniku republiky v roce 1988, žánr i forma hry je velice vhodná pro studentské divadlo. Hra se z havlovské divadelní poetiky vymyká, nese prvky publicistického dramatu a je založená na hravosti a komunikaci s diváky. Kombinuje fakta s fantazií, používá prvky grotesky, komentuje děj, umožňuje improvizaci, nadsázku – to vše jsou výzvy, které mohou oslovit mladé divadelníky i dnes.

V případě dotazů se na nás kdykoli obraťte na e-mail: vzdelavani@vaclavhavel-library.org


Text divadelní hry Zítra to spustíme je k dispozici v digitálním archivu Knihovny Václava Havla (vstup do archivu vyžaduje jednoduchou registraci a je zdarma).

Projekt je realizován s podporou Ministerstva Kultury ČR v rámci iniciativy Společné století. 

„Celková otázka tedy zní: K jak hluboké zítřejší duchovní a mravní impotenci národa povede dnešní kastrace jeho kultury? Obávám se, že zhoubné společenské následky tu o mnoho let přežijí konkrétní politické zájmy, jež je vyvolaly. O to větší bude ovšem historická vina těch, kteří duchovní budoucnost národa obětovali zájmům své mocenské přítomnosti. “

Václav Havel:
Dopis Gustávu Husákovi – samizdatová esej, 8. duben 1975