Čtenářská kampaň Číst Havla

Už jste četli něco od Václava Havla? Ne? Nevadí! Zkuste to s námi! Nebojte se, se čtením vám pomůže blogerka Do Thu Trang, zpěvák Artway, youtuber KOVY, dokumentarista Janek Rubeš a spousta mladých herců - Anna Fialová, Anna Kameníková, Eva Josefíková, Lukáš Jůza, Jan Nejedlý nebo Václav Neužil.

Knihovna Václava Havla spouští čtenářskou kampaň ČÍST HAVLA, jejíž první fáze bude trvat od září 2017 do prosince 2017. Do kampaně se mohou zapojit všechny základní a střední školy v České republice, základní umělecké školy či knihovny.

Proč čteme Václava Havla:

 • chceme seznamovat žáky základních škol a studenty středních škol s krátkými úryvky textů Václava Havla
 • chceme ukázat skrze texty neobyčejný životní příběh Václava Havla a postupně naučit mladé lidi skrze ně interpretovat osobnost Václava Havla a jeho myšlenky
 • kampaň cílí nejen na mladé lidi, ale také na učitele, kteří s nimi pracují

Co čteme:

 • Továrna Dobrovka (pohádka pro nejmenší čtenáře)
 • Vyrozumění (divadelní hra)
 • Audience (divadelní hra)
 • Moc bezmocných (esej)
 • Prase (satirický text)
 • Dálkový výslech (životopisný text)
 • Dopis Gustávu Husákovi (politický text)
 • Dopisy Olze (filosofický text)

Jak čteme:

 • úryvky z 8 různých textů Václava Havla jsme načetli ve spolupráci se známými mladými osobnostmi veřejného života, díky kterým budou Havlovy texty pro mladou generaci atraktivnější
 • ukázky jsme pro pedagogy připravili ve formě čtenářských balíčků
 • každý čtenářský balíček obsahuje úryvek textu VH,videoukázku namluvenou známou osobností, metodický materiál pro učitele a pracovní list pro žáka

Jak číst Václava Havla ve škole:

 • videoukázky mají 3 - 5 minut, jejich zapojení do výuky není časově náročné
 • ukázky představují různé žánry i témata, využít je mohou učitelé ve výuce českého jazyka a literatury, historie či společenských věd   
 • ke každé ukázce je připraven metodický list pro pedagoga

Kdy čteme:

 • školy po celé ČR budou od září 2017 vyzývány, aby četly ukázky ve třídě, diskutovaly o nich a své zážitky sdílely (fotografie, obrázky, koláže apod.)
 • kampaň vyvrcholí dne 18.12. 2017, kdy budou školy vyzvány, aby si přečetli se svými žáky a studenty nějaký text Václava Havla nebo si pustily některou videoukázku

Podpořeno grantem Ministerstva kultury ČR 

„Technika – toto dítě moderní vědy jakožto dítěte novověké metafyziky – se vymkla člověku z rukou, přestala mu sloužit, zotročila ho a donutila, aby jí asistoval u přípravy své vlastní zkázy. A člověk nezná východisko: nedisponuje myšlenkou, vírou a tím méně nějakým politickým konceptem, který by mu vrátil situaci do jeho rukou; bezmocně přihlíží, jak onen chladně fungující stroj, který vytvořil, ho nezadržitelně pohlcuje a vytrhuje ze všech jeho přirozených vazeb (například z jeho „domova“ v nejrůznějším slova smyslu, včetně jeho domova v biosféře), jak ho vzdaluje zkušenosti bytí a uvrhuje do „světa jsoucen“.“

Václav Havel:
Moc bezmocných – samizdatová esej, říjen 1978