Ilustrace

Anatomie skoku do prázdna. Rok 1968 a umění v Československu  15/06/18

20. června otevře Západočeská galerie v Plzni výstavu představující více než 140 děl, jejichž vznik přímo souvisí s událostmi roku 1968 nebo jsou podvědomou reakcí na tehdejší situaci v Československu. Knihovna Václava Havla zapůjčila do expozice sedm typogramů Václava Havla. Více informací zde.

Ilustrace

FOTO: Ivan Krastev: Budoucnost Evropy (11. 6. 2018)  12/06/18

Proč bychom EU neměli považovat za samozřejmost, proč bude budoucnost EU definována reakcí na uprchlickou krizi a proč bruselské elity postrádají důvěru – to jsou otázky, na které se Ivan Krastev pokusil najít odpovědi ve své knize Po Evropě (After Europe) a kterými se zabýval v rámci diskuse s Michaelem Žantovským. Setkání pořádala Knihovna Václava Havla ve spolupráci s Velvyslanectvím Bulharské republiky v České republice. Více

Ilustrace

Lavička Václava Havla v Košicích  08/06/18

První lavička Václava Havla na Slovensku byla odhalena 6. června v Košicích. „Tak, jak u této lavičky budou sedávat lidé, jsme s Havlem často seděli a hovořili o boji za svobodu v našich zemích,“ zavzpomínal někdejší vůdce protikomunistického hnutí Solidarita a bývalý polský prezident Lech Walesa, který se odhalení lavičky zúčastnil. Na slavnosti rovněž vystoupil bývalý slovenský prezident Rudolf Schuster či bývalý šéf české diplomacie a Havlův přítel a kancléř Karel Schwarzenberg.

Ilustrace

FOTO: Cena Gratias agit – O osmi statečných z Rudého náměstí 1968 (7. 6. 2018)  08/06/18

Na protest proti invazi vojsk Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem do Československa se 25. srpna na moskevském Rudém náměstí pod československou vlajkou sešli lingvista Konstantin Babickij, básník Vadim Delone, dělník Vladimir Dremljuga, anglista Viktor Fajnberg, básnířka a překladatelka Natalja Gorbaněvská, fyzik Pavel Litvinov, lingvistka Larisa Bogorazová a studentka Taťjana Bajevová.Během několika minut byli demonstranti napadeni a zatčeni. Československá vlajka byla zničena a transparenty zabaveny. Zadržení byli odsouzeni k několikaletým trestům vězení, k pobytu v pracovních táborech, psychiatrických léčebnách nebo ve vyhnanství… U příležitosti udělení ceny Ministerstva zahraničí ČR Gratias agit přijali pozvání do Knihovny Václava Havla účastníci protestu Pavel Litvinov, Taťjana Bajevová a Viktor Fajnberg. Diskusi na téma dávného výročí i současných událostí vedla Michaela Stoilova (Ústav pro studium totalitních režimů) a ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský. Více

Ilustrace

VIDEO: Elmira Lyapina – Tataři v Rusku (4. 6. 2018)  07/06/18

Večer o deklarovaných lidských právech a skutečné situaci turkických menšin v Rusku. O právu používání tatarštiny jako mateřského jazyka a také o historii Krymských Tatarů a jejich současném životě se svými hosty hovořila Elmira Lyapina, předsedkyně spolku KITAP – Tatarská a Turkická asociace v Praze. Obrazovým doprovodem bylo dílo Servera Abkerimova, ilustrace ze života Krymských Tatarů. Více

Další novinky