ÚvodNovinky / Cena Václava Havla za...

Cena Václava Havla za lidská práva 2016: výzva k zasílání nominací

21. leden 2016

IlustraceParlamentní shromáždění Evropské Rady (PACE) ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla a Nadací Charty 77 zveřejnily výzvu k zasílání nominací na Cenu Václava Havla za obranu lidských práv za rok 2016. Letošní cena, již čtvrtá v pořadí, bude udělena ve Štrasburku 10. října a po slavnostním předání bude následovat konference k poctě laureáta, která se uskuteční 12. října v Praze.

Tato cena má být oceněním výjimečných skutků ve sféře občanské společnosti při obraně lidských práv v Evropě i mimo její hranice. Kandidáti by měli dosáhnout skutečné změny v oblasti lidských práv konkrétní skupiny občanů, měli by napomáhat při odkrývání systematického a rozsáhlého porušování lidských práv nebo by měli úspěšně zmobilizovat veřejné mínění nebo mezinárodní společenství v konkrétní věci.

„Na lidská práva se dnes útočí na mnoha frontách a ti, kteří je brání, někdy i za cenu ohrožení svého života nebo živobytí, si zaslouží naši plnou podporu. Tato cena je oceněním všech, kteří ochraňují lidskou důstojnost a základní svobody, vystupují proti zneužívání demokratických standardů a konají ve prospěch těch, jejichž práva se porušují“, řekla prezidentka PACE Anne Brasseurová.

Michael Žantovský, ředitel Knihovny Václava Havla, dodal: „Rok 2016 je rokem, v němž by Václav Havel oslavil 80. narozeniny. Navrhujeme tedy zahrnout Cenu Václava Havla za lidská práva pod hlavičku loga Havel@80 spolu se všemi ostatními důležitými světovými projekty v tomto roce."

Cenu Václava Havla za obranu lidských práv, která se skládá z odměny ve výši 60 000 EUR, plakety a diplomu, uděluje každý rok Parlamentní shromáždění ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla a Nadací Charty 77.

První cena byla v roce 2013 udělena běloruskému aktivistovi v oblasti lidských práv Aleši Bialiatskému. Následující rok cenu získal vězněný obránce lidských práv z Ázerbájdžánu Anar Mammadli. V loňském roce byla oceněna ruská veteránka lidských práv Ludmila Alexejeva.

Termínem pro zaslání nominací je 30. duben 2016. Nominace se zasílají e-mailem na adresu Parlamentního shromáždění – hrprize.pace@coe.int a je třeba použít formuláře, který je k dispozici na webovských stránkách této ceny. Nominace by měla být podepsána alespoň pěti navrhovateli.

Více informací:

Sdílet

Facebook | Twitter

„Mnozí dnešní Evropané či Američané pociťují bolestivě fakt, že euroamerická civilizace zničila svébytnost mimoevropských kultur, zakoušejí to jako svou vinu a cítí potřebu tuto vinu odčiňovat jakýmsi vciťováním se do jiných, přizpůsobováním se jim, podbízením se, touhou jim tak či onak „pomáhat“. To je podle mne falešná cesta… obsahuje opět onen známý pocit nadřazenosti… je to kolonialismus naruby. Je to intelektuálská křeč. Myslím, že si všichni nejlépe navzájem porozumíme, když si nebudeme na nic hrát, zůstaneme prostě všichni sami sebou a budeme se jen navzájem ctít a respektovat.“

Václav Havel:
Řeč při předávání Ceny Indíry Gándhíové, Dillí, 8. únor 1994