ÚvodNovinky / Cena Václava Havla za...

Cena Václava Havla za lidská práva 2016: výzva k zasílání nominací

21. leden 2016

IlustraceParlamentní shromáždění Evropské Rady (PACE) ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla a Nadací Charty 77 zveřejnily výzvu k zasílání nominací na Cenu Václava Havla za obranu lidských práv za rok 2016. Letošní cena, již čtvrtá v pořadí, bude udělena ve Štrasburku 10. října a po slavnostním předání bude následovat konference k poctě laureáta, která se uskuteční 12. října v Praze.

Tato cena má být oceněním výjimečných skutků ve sféře občanské společnosti při obraně lidských práv v Evropě i mimo její hranice. Kandidáti by měli dosáhnout skutečné změny v oblasti lidských práv konkrétní skupiny občanů, měli by napomáhat při odkrývání systematického a rozsáhlého porušování lidských práv nebo by měli úspěšně zmobilizovat veřejné mínění nebo mezinárodní společenství v konkrétní věci.

„Na lidská práva se dnes útočí na mnoha frontách a ti, kteří je brání, někdy i za cenu ohrožení svého života nebo živobytí, si zaslouží naši plnou podporu. Tato cena je oceněním všech, kteří ochraňují lidskou důstojnost a základní svobody, vystupují proti zneužívání demokratických standardů a konají ve prospěch těch, jejichž práva se porušují“, řekla prezidentka PACE Anne Brasseurová.

Michael Žantovský, ředitel Knihovny Václava Havla, dodal: „Rok 2016 je rokem, v němž by Václav Havel oslavil 80. narozeniny. Navrhujeme tedy zahrnout Cenu Václava Havla za lidská práva pod hlavičku loga Havel@80 spolu se všemi ostatními důležitými světovými projekty v tomto roce."

Cenu Václava Havla za obranu lidských práv, která se skládá z odměny ve výši 60 000 EUR, plakety a diplomu, uděluje každý rok Parlamentní shromáždění ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla a Nadací Charty 77.

První cena byla v roce 2013 udělena běloruskému aktivistovi v oblasti lidských práv Aleši Bialiatskému. Následující rok cenu získal vězněný obránce lidských práv z Ázerbájdžánu Anar Mammadli. V loňském roce byla oceněna ruská veteránka lidských práv Ludmila Alexejeva.

Termínem pro zaslání nominací je 30. duben 2016. Nominace se zasílají e-mailem na adresu Parlamentního shromáždění – hrprize.pace@coe.int a je třeba použít formuláře, který je k dispozici na webovských stránkách této ceny. Nominace by měla být podepsána alespoň pěti navrhovateli.

Více informací:

Sdílet

Facebook | Twitter

„Člověk si tu ovšem – ať chce nebo nechce – musí často klást otázku, zda to má všechno smysl a jaký… Odpověď – pozitivní odpověď – nalézám nakonec vždycky jen v sobě, ve své celkové víře ve smysl věcí, ve své naději. Čemu je totiž člověk vlastně odpovědný? K čemu se vztahuje? Co je posledním horizontem jeho počínání; absolutním úběžníkem všeho, co dělá; neobelstitelnou „pamětí bytí“, svědomím světa i nejvyšší „soudní“ instancí; co je tím rozhodujícím měřítkem, pozadím či prostorem každé jeho existenciální zkušenosti? A co je zároveň tím nejdůležitějším svědkem či záhadným partnerem jeho každodenních rozprav se sebou samým; tím, čeho se člověk – ať je vržen do jakékoliv situace – nepřetržitě ptá, na co spoléhá a k čemu se svým konáním obrací; tím, co ho svou vševědoucností a nepodplatitelností straší i zachraňuje; tím, na co člověk vlastně jedině dá a kvůli čemu se snaží? “

Václav Havel:
Dopisy Olze – eseje psané ve vězení, dopis, 7. srpen 1980