ÚvodNovinky / Za Ivanem Rajmontem

Za Ivanem Rajmontem

7. prosinec 2015

IlustraceIvan Rajmont se spřátelil s Václavem Havlem ve druhé polovině osmdesátých let nedlouho po jeho návratu z několikaletého vězení. S ostatními divadelní kolegy a přáteli (Karel Steigerwald, Petr Oslzlý, Daniela Fischerová ad.) patřil k těm, kteří systematicky krok za krokem bořili totalitním režimem vybudovanou zeď mezi oficiální a neoficiální kulturou.

Chodil do debatní společnosti samizdatového časopisu O divadle, která se scházela ve vyšehradské Táborské bráně. Jakmile se v roce 1986 stal uměleckým šéfem Divadla Na zábradlí, přemýšlel o návratu Václava Havla. V životě budoucího prezidenta to byla velká změna – po více než 15 letech zase mohl vstoupit do foyeru a hlediště divadla, jehož slávu kdysi spoluzakládal. V listopadu 1989 (už jako šéf činohry Národního divadla) byl v centru dění, patřil do Havlova týmu a účastnil se po jeho boku třetího jednání s představiteli vlády.

Českému divadlu prospěl především tím, že věřil divadelním autorům. Vyhýbal se razantním úpravám, stylizacím a improvizacím. Inscenoval klasické i moderní dramatické texty, i když nebyly a dnes už zase nejsou v módě.

V roce 1990 režíroval první televizní inscenaci hry Václava Havla – aktovku Vernisáž.

Sdílet

Facebook | Twitter

„Člověk si tu ovšem – ať chce nebo nechce – musí často klást otázku, zda to má všechno smysl a jaký… Odpověď – pozitivní odpověď – nalézám nakonec vždycky jen v sobě, ve své celkové víře ve smysl věcí, ve své naději. Čemu je totiž člověk vlastně odpovědný? K čemu se vztahuje? Co je posledním horizontem jeho počínání; absolutním úběžníkem všeho, co dělá; neobelstitelnou „pamětí bytí“, svědomím světa i nejvyšší „soudní“ instancí; co je tím rozhodujícím měřítkem, pozadím či prostorem každé jeho existenciální zkušenosti? A co je zároveň tím nejdůležitějším svědkem či záhadným partnerem jeho každodenních rozprav se sebou samým; tím, čeho se člověk – ať je vržen do jakékoliv situace – nepřetržitě ptá, na co spoléhá a k čemu se svým konáním obrací; tím, co ho svou vševědoucností a nepodplatitelností straší i zachraňuje; tím, na co člověk vlastně jedině dá a kvůli čemu se snaží? “

Václav Havel:
Dopisy Olze – eseje psané ve vězení, dopis, 7. srpen 1980