ÚvodNovinky / Ani nám se nevyhlo GDPR

Ani nám se nevyhlo GDPR

24. květen 2018

IlustraceAni nám se nevyhlo GDPR

Milí přátelé, rádi bychom vás touto cestou upozornili, že ze všech našich akcí pořizujeme zvukový, fotografický a filmový záznam, který může být posléze využit k uveřejnění na webu www.vaclavhavel-library.org, na sociálních sítích (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube), v prostředí digitálního archivu, ve výroční zprávě a v propagačních materiálech vydaných Knihovnou VH, a že vstupem na akci dáváte KnVH k výše uvedenému souhlas. Proti případnému záznamu vaší osoby se však můžete odvolat prostřednictvím e-mailu info@vaclavhavel-library.org či telefonu 222 220 112.

Zároveň jsme Vás chtěli ujistit, že osobní údaje (jméno, příjmení a e-mailovou adresu) všech adresátů našich newsletterů nebo návštěvníků akcí vyžadujících registraci – zpracováváme smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), takže máte právo:

  • Vzít souhlas s užíváním vašich osobních údajů kdykoliv zpět;
  • Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
  • Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
  • Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů;
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Děkujeme vám za pochopení a těšíme se na vás!

Tým Knihovny Václava Havla

Sdílet

Facebook | Twitter

„Technika – toto dítě moderní vědy jakožto dítěte novověké metafyziky – se vymkla člověku z rukou, přestala mu sloužit, zotročila ho a donutila, aby jí asistoval u přípravy své vlastní zkázy. A člověk nezná východisko: nedisponuje myšlenkou, vírou a tím méně nějakým politickým konceptem, který by mu vrátil situaci do jeho rukou; bezmocně přihlíží, jak onen chladně fungující stroj, který vytvořil, ho nezadržitelně pohlcuje a vytrhuje ze všech jeho přirozených vazeb (například z jeho „domova“ v nejrůznějším slova smyslu, včetně jeho domova v biosféře), jak ho vzdaluje zkušenosti bytí a uvrhuje do „světa jsoucen“.“

Václav Havel:
Moc bezmocných – samizdatová esej, říjen 1978