ÚvodKalendář akcí / Festival demokracie a KVH...

Festival demokracie a KVH uvádí diskuse:

Ilustrace
  • Kde: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00
  • Kdy: 9. říjen 2017, 12:00 – 18:30

Migrační krize, dezinformace a populismus, ale také sílící politický nacionalismu – to budou témata diskusí, které probíhají v Knihovně Václava Havla v rámci Festivalu demokracie, doprovodného programu konference Forum 2000.

12.30 – 14.00
MIGRAČNÍ KRIZE A ZÁPADNÍ BALKÁN: STABILITA VS. DEMOKRACIE

Od roku 2015 přinesla migrační krize do střední Evropy nejen změnu společenského a politického kontextu, ale zejména ukázala na dalekosáhlé problémy balkánských států. Jedná se o zásadní problémy připomínající autoritářské režimy velmi vzdálené demokratickému vládnutí. Hlavní roli zde hraje všudypřítomná systémová korupce, centralizace rozhodovacích pravomocí do rukou úzké skupiny vládnoucích činitelů, stírání hranic mezi tím, co je považováno právní jednání a akceptovanou šedou zónu.

Diskuse se zúčastní: Michal Vít, výzkumník, Europeum, Zora Hesová, výzkumná analytička, Asociace pro mezinárodní otázky, Marie Heřmanová, projektová koordinátorka, Open Society Fund, Natalia Žaba, novinářka a překladatelka, Balkan Forum

Akce se koná ve spolupráci s Institutem pro evropskou politiku Europeum.

14.30 – 16.00
DEZINFORMACE, POPULISMUS VS. FACT CHECKING

Rusko si na Ukrajině testuje půdu v mnoha ohledech a boj proti ruské propagandě zůstává jedním z hlavních problémů současné Ukrajiny. Stejně tak nebezpečným je ale populismus ukrajinských politiků. Jak se s takovými výzvami Ukrajina vypořádává. A jak je na tom Česká republika?

Odpovědi na tyto otázky budou hledat: Emine Džepar, náměstkyně ministra pro informace, Ukrajina, Roman Šutov, programový ředitel Detector media, Ukrajina, a Jakub Kalenský, The East Strat Com Team, ČR.

Moderuje Alžběta Chmelařová.

Akce se koná ve spolupráci s Asociací pro mezinárodní otázky.

17.00 – 18.30
VLÁDA PRÁVA V EVROPĚ POD TLAKEM

V době znovu sílícího politického nacionalismu a nedokončených transformací v postkomunistickém regionu je spolupráce prodemokraticky smýšlejících aktérů napříč hranicemi důležitější než jindy. Diskuze se bude zabývat současnými trendy na poli posilování vlády práva a především praktickými strategiemi jak tuto snahu podpořit na národní a mezinárodní úrovni.

Hosté diskuze: Mikhailo Zhernakov, bývalý soudce, Adam Michnik, šéfredaktor Gazeta Wyborcza, a Christopher Lehmann, CEELI Institut.  

Akce se koná ve spolupráci s CEELI Institutem.

Debaty probíhají v rámci Festivalu demokracie, doprovodného programu konference Forum 2000.

Sdílet

Facebook | Twitter

„Do „rodiny člověka“ máme velmi daleko; dokonce se tomu ideálu spíš vzdalujeme než přibližujeme. Zájmy osobní, sobecké, státní, národní, skupinové i – chcete-li – firemní stále ještě povážlivě převládají nad zájmy vskutku obecnými a globálními. Stále jsme ještě poplatni zhoubnému a veskrze pyšnému dojmu, že člověk je vrcholem stvoření a nikoli jen jeho součástí a že tudíž smí cokoli. Stále ještě mnoho lidí říká, že jim nejde o sebe, ale o věc, ale přitom jim jde prokazatelně o sebe a nikoli o věc. Stále ještě ničíme planetu, která nám byla svěřena, i její okolí. Stále ještě zavíráme oči před rostoucími sociálními, civilizačními i etnicko-kulturními konflikty dnešního světa. Čas od času říkáme, že anonymní megamašinerie, které jsme si vytvořili, nám neslouží, ale naopak nás zotročují, stále ale nic neděláme pro to, aby tomu tak nebylo.“

Václav Havel:
Projev pro obě sněmovny Kongresu USA, Washington, 21. únor 1990