Dědictví genocidy

Ilustrace
  • Kde: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00
  • Kdy: 20. září 2017, 17:30 – 19:00

Komponovaný večer věnovaný poválečnému vyrovnávání se s následky romského holokaustu. Hosty budou členové romských a sintských rodin z České republiky a Německa, debatu s nimi povede Jana Horváthová, ředitelka Muzea romské kultury.

Program zahájí výstava britské historičky Eve Rosenhaft a německé pedagožky Jany Müller věnovaná předválečné, válečné a poválečné historii několika sintských rodin z německého Dessau. Základem výstavy je sbírka fotografií z třicátých let dokumentující dobový všední život sintské komunity v Dessau v předvečer holokaustu. Výstava bude k vidění od 24. září 2017 v prostorách Karolina (vstup z Celetné 20). Součástí večera bude též promítnutí filmu Co se stalo s Unku věnovaného osudu sintské dívky Erny Lauenburger, proslavené německým románem Ede und Unku (1931).

Debata probíhá jako doprovodný program konference Tracing the Legacies of the Roma Genocide. Families as Transmitters of Experience and Memory (vila Lanna, 20. – 21. 9. 2017), pořádané platformou Prague Forum for Romani Histories při USD AV ČR, Alternatives Jugendzentrum in Dessau a mezinárodní sítí badatelů Legacies of the Roma Genocide in Europe since 1945 při Univerzitě v Liverpoolu. Konání debaty finančně podpořil Česko-německý fond budoucnosti a Strategie AV21

Simultánní tlumočení z němčiny a angličtiny do češtiny zajištěno.

Sdílet

Facebook | Twitter

„Vůbec mne netrápí tak zvané rozpory různých myšlenkových systémů a nepřipadá mi vůbec nijak zvrácené počínat si v tomto směru zcela „situačně“: když mi určitý termín, určitá terminologie nebo určitá teorie připadá v některé konkrétní situaci jako výstižná, nemám vůbec žádné zábrany ji plně exploatovat (a vůbec mi nevadí, jevím-li se v takovém okamžiku jako epigon), zároveň se tím ale vůbec necítím zavázán k jakékoli „věrnosti“.“

Václav Havel:
Dopisy Olze – eseje psané ve vězení, dopis, 1. květen 1981