Islám a filozofie

Ilustrace
  • Kde: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00
  • Kdy: 25. duben 2017, 19:00 – 21:00

Přijďte se dozvědět více nejen o kořenech a historii islámské filozofie a myšlení. Jak porozumět dnešnímu islámu? O vztazích mezi filozofií a islámem i o tom, jak se filozofická a intelektuální historie muslimských zemí promítá do současné muslimské společnosti budou debatovat profesoři Ali Benmakhlouf a Eric Linn Ormsby.

Marocký filozof Ali Benmakhlouf, odborník na klasickou arabskou filozofii, působí na pařížské Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, Vysoké škole politických věd (Sciences Po) či na Université Livre de Bruxelles. Předsedá poradnímu výboru pro deontologii a etiku Výzkumného institutu pro rozvoj a působí jako viceprezident Národního etického výboru a člen mezinárodních filozofických institucí jako třeba Diderotova institutu. Má za sebou bohatou publikační činnost, do povědomí frankofonní veřejnosti se zapsal zejména esejí Pourquoi lire les philosophes arabes (Proč číst arabské filozofy) o arabských filozofech, kteří ovlivnili intelektuální vývoj evropské civilizace, avšak upadli do zapomnění.

Eric Linn Ormsby je vědec, překladatel, básník a spisovatel. Mnoho let působil jako ředitel knihovny a profesor Institutu islámských studií na McGillově univerzitě v Montrealu, v současné době je profesorem londýnského Institutu islámských studií. Jeho široká publikační činnost na téma islámské filozofie zahrnuje díla jako Theodicy in Islamic Thought (Princeton University Press, 1984), Handlist of Arabic Manuscripts (New Series) in the Princeton University Library (1987) nebo Moses Maimonides and His Time (Washington, D.C., 1987). Kromě mnoha článků na téma islámské teologie a mysticismu vydal pět básnických sbírek a překládá také díla klasických islámských filozofů (Al-Ghazali, Nasir Khusraw) nebo dílo moderního perského myslitele Mohammada Amira-Moezziho.

Akce se koná ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze.
Simultánní tlumočení zajištěno.

Sdílet

Facebook | Twitter

„Technika – toto dítě moderní vědy jakožto dítěte novověké metafyziky – se vymkla člověku z rukou, přestala mu sloužit, zotročila ho a donutila, aby jí asistoval u přípravy své vlastní zkázy. A člověk nezná východisko: nedisponuje myšlenkou, vírou a tím méně nějakým politickým konceptem, který by mu vrátil situaci do jeho rukou; bezmocně přihlíží, jak onen chladně fungující stroj, který vytvořil, ho nezadržitelně pohlcuje a vytrhuje ze všech jeho přirozených vazeb (například z jeho „domova“ v nejrůznějším slova smyslu, včetně jeho domova v biosféře), jak ho vzdaluje zkušenosti bytí a uvrhuje do „světa jsoucen“.“

Václav Havel:
Moc bezmocných – samizdatová esej, říjen 1978