Ilustrace

Už jen 36 hodin  12/12/17

Milí přátelé, abychom Vám mohli zaručit, že dárky z Knihovny VH za Vámi a Vašimi blízkými dorazí včas, prosíme Vás, abyste si je objednali do zítřejší půlnoci. Děkujeme a i přes všechen shon přejeme klidné dny.

Ilustrace

FOTO: Má pravdu ten, kdo má nejvíce lajků? (7. 12. 2017)  08/12/17

Odpověď na tuto otázku jsme celý podzim hledali s pomocí studentů, kteří se rozhodli zapojit do naší soutěže o nejlepší studentský esej Knihovny VH. A včera, 7. prosince, na slavnostním vyhlášení v Ostrovní 13, jsme ji našli. Vlastně hned pět. Nejen tu, kterou si připravil Prokop Ondráček (1. místo), ale též tu, jejímiž autory jsou Daniel Friedrich (2. místo), Jan Jirouš (3. místo), Miroslav Lžičař (3. místo) a Amálie Vystavělová (čestné uznání). Všechny dohromady pak najdete v plném znění zde. Všem studentům (nejen výše zmíněným a oceněným) děkujeme a těšíme se na další, již 10. ročník soutěže, který se skuteční v roce 2018! Více

Kdy a kde?

Ilustrace

FOTO: Večery s polskými reportéry: Kapuściński v Srdci temnoty (4. 12. 2017)  07/12/17

Legendární polský zahraniční reportér Ryszard Kapuściński navštívil Kongo, Írán i Sovětský svaz – byl svědkem nejnebezpečnějších světových konfliktů. O tom, jak jeho texty ovlivnily dnešní reportéry a jak se jejich práce změnila, hovořili Mariusz Szczygieł a Josef Pazderka. Během večera byla pokřtěna Kapuścińského kniha Šáhinšáh o pádu šáha Rezáa Pahlavího a iránské revoluci, první kompletní české vydání knihy v překladu Dušana Provazníka a Heleny Stachové, která se setkání osobně zúčastnila. Na závěr byly vyhlášeny výsledky soutěže Rozdělené světy – rozdělení lidé vyhlášené Polským institutem v Praze u příležitosti Roku Conrada. Více

Ilustrace

VIDEO: Večery s polskými reportéry: Kapuściński v Srdci temnoty (4. 12. 2017)  06/12/17

Polský reportér Ryszard Kapuściński byl účastníkem nejnebezpečnějších světových konfliktů. O tom, jak jeho texty ovlivnily dnešní reportéry a jak se jejich práce změnila, hovořili Mariusz Szczygieł a Josef Pazderka. Během večera byla uvedena Kapuścińského kniha Šáhinšáh o íránské revoluci. Na závěr byly vyhlášeny výsledky soutěže Rozdělené světy – rozdělení lidé vyhlášené Polským institutem v Praze. Více

Ilustrace

Kniha měsíce  04/12/17

Titulem měsíce prosince je svazek Moc bezmocných. Sborník sestavený z klíčových esejů Václava Havla (Dopis Gustávu Husákovi, Moc bezmocných, Děkovná řeč za Cenu Erasma Rotterdamského, Příběh a totalita, Slovo o slovu) můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu 249 Kč.

Další novinky

Ilustrace

12/12/17 19:00

Debata s Respektem: Trestáme v Česku dostatečně sexuální násilí? Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00

V souvislostí s virální kampaní #MeToo, v rámci níž lidé (ženy zejména) popisovali svoje zkušenosti se sexuálním obtěžováním a násilím, se často objevoval argument, že o násilí není nutné mluvit. A to údajně proto, že je tato činnost naší společností odsuzovaná a podle zákonů přísně trestaná. Bohužel, z analýzy rozsudků za loňský rok, kterou provedla organizace ProFem vyplývá, že to tak úplně neplatí a že i za velmi vážné činy (např. sexuální násilí na dětech) padají podmínečné tresty. Více