Ilustrace

FOTO: Večer s Janem Sokolem (25. 4. 2016)  02/05/16

Setkání s filozofem, pedagogem a překladatelem Janem Sokolem nad jeho novými publikacemi se uskutečnilo u příležitosti jeho významného životního výročí. Večerem provázel moderátor Jiří Podzimek. Více

Ilustrace

FOTO: K čemu potřebujeme národní galerie? (27. 4. 2016)  02/05/16

Na oslavy 220. výročí založení Národní galerie v Praze přišlo více než třicet tisíc lidí. Co brání tomu, aby NG byla stejně přitažlivá trvale? Co je na ní „národního“? Věří ještě někdo, že „prostřednictvím uměleckých děl lze povznést ducha národa“? A potřebujeme vůbec velkou státní galerii umění? O polistopadovém vývoji Národní galerie a Slovenské národní galerie, očekávání devadesátých let, srovnání s jinými národními sbírkotvornými institucemi a současné české a slovenské situaci diskutovali: Jiří Fajt (ředitel NG v Praze) a Alexandra Kusá (ředitelka Slovenské národní galerie). Debatu moderovala teoretička a historička umění Milena Bartlová. Více

Ilustrace

Srdce pro Václava Havla  28/04/16

Slavnostní prezentace sochy „Srdce pro Václava Havla“ autorů Lukáše Gavlovského a Romana Švejdy se uskuteční 2. května v 18.00 na půdě Columbia College v Chicagu. Během večera bude promítnut filmu Život podle Václava Havla Andrey Sedláčkové. Čestným hostem bude velvyslanec Martin Palouš. Více informací v pozvánce.

Ilustrace

Diskuse věnovaná budoucnosti národních galerií živě na webu České televize  27/04/16

Dnešní diskusi s Jiřím Fajtem (ředitel NG v Praze) a Alexandrou Kusou (ředitelka Slovenské národní galerie), kterou bude moderovat Milena Bartlová, můžete sledovat v 19.00 živě na stránkách České televize.

Ilustrace

VIDEO: Debata s Respektem: čínské investice v Česku (12. 4. 2016)  26/04/16

Jsou čínské investice v ČR důvodem se bát nebo mít radost? Hosté: Daniel Herman, Olga Lomová, Tomáš Pojar a Tomáš Prouza. Moderuje Ondřej Kundra. Více

Další novinky

Ilustrace

03/05/16 17:00

Paměť a trauma Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00

Bez vzpomínky na minulé by bylo stěží možné orientovat se v přítomnosti a plánovat budoucnost. Jakým způsobem se proměňuje vzpomínání na naši minulost v souvislosti s nástupem nových médií a geopolitickými proměnami světa? Jakým způsobem lze paměť a trauma zkoumat z perspektivy humanitních věd? Více

Havel@80Velká (vánoční) akce